problemen die kunnen duiden op een probleem in jouw afvoer